WHITE FAROLA

70 × 40 × 30 cm

Vintage piece.

Out of stock